0902919466

 • Công xuất: 2 HP
 • Hãng sản xuất: Hitachi
 • Loại máy: 1 chiều
 • Tính năng Inverter:
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 01 năm trọn máy
Giá bán:15.100.000 
 • Công xuất: 1.5 HP
 • Hãng sản xuất: Hitachi
 • Loại máy: 1 chiều
 • Tính năng Inverter:
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 01 năm trọn máy
Giá bán:10.050.000 
 • Công xuất: 1 HP
 • Hãng sản xuất: Hitachi
 • Loại máy: 1 chiều
 • Tính năng Inverter:
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 01 năm trọn máy
Giá bán:7.900.000 
 • Công xuất: 2 HP
 • Hãng sản xuất: Hitachi
 • Loại máy: 1 chiều
 • Tính năng Inverter: Không
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 01 năm trọn máy
Giá bán:11.750.000 
 • Công xuất: 1.5 HP
 • Hãng sản xuất: Hitachi
 • Loại máy: 1 chiều
 • Tính năng Inverter: Không
 • Bảo hành: 01 năm trọn máy
 • Xuất xứ: Malaysia
Giá bán:7.350.000 
 • Công xuất: 1 HP
 • Hãng sản xuất: Hitachi
 • Loại máy: 1 chiều
 • Xuất xứ: Malaysia
 • Bảo hành: 01 năm trọn máy
 • Tính năng Inverter: Không
Giá bán:5.500.000