0902919466

Bảo trì hệ thống điều hòa tại nhà máy nước Thủ Đức

Địa điểm: tại nhà máy nước Thủ Đức
Thực hiện: Bảo trì hệ thống điều hòa không khí

Bảo trì hệ thống điều hòa tại nhà máy nước Thủ Đức
Thực hiện bảo trì hệ thống điều hòa không khí
Bảo trì hệ thống điều hòa tại nhà máy nước Thủ Đức
Nhân Viên Thiên Phát Thực hiện bảo trì hệ thống điều hòa không khí
Bảo trì hệ thống điều hòa tại nhà máy nước Thủ Đức
Thien Phat Nha Thau May Lanh Chuyen Nghiep

Video: