0902919466

Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương

Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Thi công máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Tập kết sản phẩm trước khi thi công
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Sản phẩm Daikin được đưa đến tập kết
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Nhân viên kiểm tra sản phẩm
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Nhân viên đang lắp ráp sản phẩm
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Nhân viên kiểm tra máy lạnh âm trần
  • Video lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương