0902919466

Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát

Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát
Showroom Đại Tín Phát
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát
Sản phẩm Daikin được đưa đến tập kết
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát
Nhân viên bên cạnh sản phẩm Daikin
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát
Nhân viên thi công lắp đặt tại Hino
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát
Dàn nóng Daikin
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng
Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Hino Đại Tín Phát
Lắp đặt máy lạnh tại showroom