0902919466

Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna

Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Sản phẩm được đóng gói chắn chắn
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Sản phẩm Daikin được tập kết đến địa điểm
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Sản phẩm Daikin chất lượng
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Sản phẩm an toàn, tiết kiệm
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Ống dẫn nối ống gió đẹp
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng máy lạnh
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Nhân viên kiểm tra trong quá trình thi công
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt máy lạnh giấu trần
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Đường ống được lắp đặt cẩn thận