0902919466

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

  • Địa điểm: 62 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, TP Thủ Đức
  • Thực hiện: lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió
  • Xem thêm: Dịch vụ lắp đặt máy lạnh giấu trần
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

 

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

 

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

 

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

 

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

 

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

 

  • Video thi công lắp đặt máy lạnh vrv giấu trần nối ống gió cho dinh dự cao cấp Vân Trúc