0902919466

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Nhân viên kiểm tra thiết bị khi vừa được đưa đến
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Tiến hành chuẩn bị lắp đặt
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Hình ảnh ống nối gió được lắp đặt
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Ống nối gió được đảm bảo chắc chắn
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Ống nối gió được điều chỉnh phù hợp
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Công trình đang được nhân viên tỉ mỉ thi công
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Nhân viên đang tiến hành nối ống
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Nhân viên đang kiểm tra sản phẩm
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại Dinh thự Vân Trúc
Những bước cuối cùng hoàn thiện
  • Video thi công lắp đặt máy lạnh vrv giấu trần nối ống gió cho dinh dự cao cấp Vân Trúc