0902919466

Thi công hệ thống vrvA văn phòng tại quận 12

  • Địa điểm: tại văn phòng công ty 294 Trần Thị Cờ, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện: lắp đặt điều hòa vrvA
  • Xem thêm: dịch vụ lắp đặt hệ thống vrv
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Thi công hệ thống vrvA văn phòng tại quận 12
Công trình thi công tại quận 12
Thi công hệ thống vrvA văn phòng tại quận 12
Đưa nâng sản phẩm lên cao
Thi công hệ thống vrvA văn phòng tại quận 12
Kiểm tra sản phẩm tại công trình
Thi công hệ thống vrvA văn phòng tại quận 12
Kiểm tra cẩn thận các sản phẩm
Thi công hệ thống vrvA văn phòng tại quận 12
Thực hiện thi công lắp đặt tại công trình

Xem thêm video thực hiện công trình tại quận 12: