0902919466

Lắp đặt máy lạnh VRV âm trần cho văn phòng Công ty Đông Dương

Lắp đặt máy lạnh VRV âm trần cho văn phòng Công ty Đông Dương
Văn phòng Công ty ngoại thất Đông Dương
Lắp đặt máy lạnh VRV âm trần cho văn phòng Công ty Đông Dương
Chở sản phẩm bằng xe chuyên dụng đến công trình
Lắp đặt máy lạnh VRV âm trần cho văn phòng Công ty Đông Dương
Sản phẩm Daikin được đưa đến công trình
Lắp đặt máy lạnh VRV âm trần cho văn phòng Công ty Đông Dương
Sản phẩm đưa đến công ty
Lắp đặt máy lạnh VRV âm trần cho văn phòng Công ty Đông Dương
Nhân viên Thiên Phát chuẩn bị lắp đặt
Lắp đặt máy lạnh VRV âm trần cho văn phòng Công ty Đông Dương
Nhân viên kỹ thuật tiến hành lắp đặt, kiểm tra
  • Video thi công lắp đặt máy lạnh âm trần vrv cho văn phòng ngoại thất Đông Dương