0902919466

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Nhân viên Thiên Phát đang thi công sản phẩm
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Nhân viên lắp đặt đường ống
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Nhân viên đang cố định đường ống
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Ví trí đường ống lắp đặt thẩm mỹ
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Đường ống thiết kế gọn gàng
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Đường ống hoàn thiện
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Nhân viên đang sửa chữa công trình thi công
Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Máy lạnh được lắp đặt hoàn tất