0902919466

Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại khu đô thị Vinhomes Grand Park

  • Địa điểm: Vinhomes Grand Park, Nguyễn Xiển, Long Thạnh Mỹ, Quận 9 (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện: thi công lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió
  • Xem thêm: dịch vụ lắp đặt máy lạnh giấu trần
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại khu đô thị  Vinhomes Grand Park
Vinhomes Grand Park
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại khu đô thị  Vinhomes Grand Park
Địa Điểm Thi Công
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại khu đô thị  Vinhomes Grand Park
Lắp đặt ống Gió do nhân viên proshop Thiên Phát thực hiện
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại khu đô thị  Vinhomes Grand Park
Ống Gió Sau Khi Hoàn Thành
Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại khu đô thị  Vinhomes Grand Park
Thi Công Dàn Nóng