0902919466

Lắp đặt máy lạnh Mutil cho căn hộ chung cư

  • Địa điểm: Căn hộ chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện: lắp đặt điều hòa multi cho căn hộ cao cấp
  • Xem thêm: Dịch vụ lắp đặt điều hòa chung cư
  • Một số hình ảnh thực hiện tiêu biểu:
Lắp đặt máy lạnh Mutil cho căn hộ chung cư
Cục lạnh điều hòa
Lắp đặt máy lạnh Mutil cho căn hộ chung cư
Cục lạnh tiết kiệm điện Daikin
Lắp đặt máy lạnh Mutil cho căn hộ chung cư
Cục nóng điều hòa
Lắp đặt máy lạnh Mutil cho căn hộ chung cư
Dàn nóng điều hòa
Lắp đặt máy lạnh Mutil cho căn hộ chung cư
Điều hòa sau khi được lắp đặt
Lắp đặt máy lạnh Mutil cho căn hộ chung cư
Nhân viên Thiên Phát kiểm tra sau khi lắp đặt